کلینیک دکتر حسین حاجی تقی، درمان پیشرو برای بیماری های شانه و آرنج ارائه می دهد. دکتر حاجی تقی مراقبت های بعد از جراحی، درمان بافت نرم و درمان های غیر جراحی را برای آسیب های شانه و آرنج از جمله آسیب های ورزشی ارائه می دهد. همچنین روش‌های آرتروسکوپی را برای تمام بیماری‌های شانه از جمله مشکلات آرنج تنیس بازان و تاندونیت استفاده می‌کند. درد شانه و آرنج به دلیل آسیب یا ساییدگی استخوان‌ها، ماهیچه‌ها یا تاندون‌هاست و می‌تواند بر تحرک و عملکرد بازوی شما تأثیر بگذارد.

بیماری های شانه و آرنج

مشکلات شانه و آرنج

 • آرتریت آرنج
 • بورسیت آرنج
 • تاندونیت کلسیفیک (درمان با امواج شوک)
 • شانه ی یخ زده
 • آرنج گلف باز (شوک ویو درمانی)
 • پارگی روتاتور کاف
 • آرتریت شانه
 • شکستگی شانه و آرنج
 • بورسیت شانه
 • دررفتگی شانه
 • سندرم گیرافتادگی شانه

درمان های شانه و آرنج

 • آرتروسکوپی آرنج
 • تصویربرداری
 • فیزیوتراپی
 • تعویض معکوس شانه
 • تعویض مفصل جامد
 • شاک ویو تراپی
 • درمان آرنج تنیس بازان
 • بازسازی ACJ
 • جراحی آرتروسکوپی شانه
 • رهاسازی کپسولی آرتروسکوپی
 • رفع فشار آرتروسکوپی
 • ترمیم روتاتور کاف آرتروسکوپی
 • تثبیت آرتروسکوپی شانه
 • رفع فشار کاف

دکتر حسین حاجی تقی یکی از بهترین و شناخته شده ترین فوق تخصص های جراح شانه و کتف در منطقه ونک تهران است که در بیمارستان گاندی مشغول جراحی شانه می باشند. لذا شما می توانید با تعیین وقت قبلی از مطب ایشان برای مشکلات شانه یا آرنج به ایشان مراجعه کنید.