نمونه‌هایی از جراحی‌های دکتر حسین حاجی تقی که جهت رفع آسیب‌های شانه و زانوی بازیگران، ورزشکاران و افراد مشهور انجام گرفته است را مشاهده کنید: