دکتر بیژن بهرامی

بسیاری از ما گاهی برای مراجعه به پزشک نمی‌دانیم کدام متخصص می‌تواند بهتر به ما کمک کند. شاید در این شرایط برای شما این سوال پیش‌آمده باشد که دکتر متخصص داخلی کیست؟
این دکتر چه بیماری‌هایی را می‌تواند تشخیص دهد و درمان کند؟
برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قلبی، فشارخون بالا، دیابت، چاقی می‌توان به دکتر داخلی مراجعه کرد. 

زمان حضور در کلینیک

از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شنبه ها
از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
روزهای فرد

نحوه نوبت دهی : تلفنی

دکتر سمیرا روشنی

بسیاری از ما گاهی برای مراجعه به پزشک نمی‌دانیم کدام متخصص می‌تواند بهتر به ما کمک کند. شاید در این شرایط برای شما این سوال پیش‌آمده باشد که دکتر متخصص داخلی کیست؟
این دکتر چه بیماری‌هایی را می‌تواند تشخیص دهد و درمان کند؟
برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قلبی، فشارخون بالا، دیابت، چاقی می‌توان به دکتر داخلی مراجعه کرد. 

زمان حضور در کلینیک

از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ها
از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
روزهای زوج

نحوه نوبت دهی : حضوری

دکتر نفیسه بهرامی

بسیاری از ما گاهی برای مراجعه به پزشک نمی‌دانیم کدام متخصص می‌تواند بهتر به ما کمک کند. شاید در این شرایط برای شما این سوال پیش‌آمده باشد که دکتر متخصص داخلی کیست؟
این دکتر چه بیماری‌هایی را می‌تواند تشخیص دهد و درمان کند؟
برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قلبی، فشارخون بالا، دیابت، چاقی می‌توان به دکتر داخلی مراجعه کرد. 

زمان حضور در کلینیک

از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شنبه ها
از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
روزهای فرد

نحوه نوبت دهی : تلفنی